Portfolio

Demokratiutbildning för hela världen

Mycket av det vi tar för självklart är sådant människor på andra ställen i vår värld inte ens kan drömma om. Medbestämmande, alla människors lika värde, yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rätt till sin egen kropp. För Palmecenter har Houdini tagit fram en nyskapande och angelägen utbildningsajt vars syfte är vara ett användbart verktyg för medlemmar och förtroendevalda i politiska partier runt om i världen. För att förbättra förutsättningarna för att de ska kunna stärka de demokratiska värderingarna och utveckla sina partier.
 
1

Utmaningen

Socialdemokraterna och Palmecentret har ett stort kontaktnät med systerpartier i hela världen, sedan 1995 har de samarbetat med fler än 80 partier. Detta gör att utmaningarna var stora både avseende teknik och innehåll. En del har begränsad tillgång till Internet och för många är det förenat med direkt livsfara att uttrycka sina åsikter eller registrera sig på webbplatser som denna. Vidare är ämnet för utbildningen mer lämpat för ett långsiktigt lärande och inte något man genomför vid ett tillfälle. För produktionen behövde vi också ta hänsyn till att den breda målgruppen har vitt skiljda erfarenheter och förutsättningar. Hur skulle allt bryggas samman? Hur skulle materialet kunna kännas relevant?
2

Lösningen

Konceptet som utbildningen vilar på är deltagande eller social learning om man så vill. Deltagande är också en grundsten för själva ämnet för utbildningen, demokrati. I många länder är det vi tar för självklart i Sverige en ren utopi. Här debatterar vi antalet föräldradagar medan man i Filippinerna försöker få lov att träffas och diskutera rättigheter utan att bli mordhotad eller dömd för terrorism. Genom att bjuda in så många som möjligt att delta i att utforma materialet kunde vi säkerställa att olika perspektiv fick vara med. Att det inte blev ett snävt västerländskt tunnelseende. Detta gjordes möjligt genom att vi intervjuade människor, världen över, också via Skype. Vi filmade alltså flera av dessa intervjuer över dator och lät personerna reflektera över de frågor som respektive avsnitt handlar om. De fick komma med egna erfarenheter och tankar. Materialet är på det sättet inte så mycket en manual för hur du ska göra utan snarare en samlad kunskap och erfarenhet. Som ska ge dig tips i hur du och dina gelikar kan arbeta vidare utifrån er verklighet men också öppna dina ögon för att demokrati och jämställdhet inte är något som är självklart. Inte ens här, hos oss i Sverige som man kanske ofta tror. Närmare 300 videointervjuer bryggar således samman delarna i utbildningen. Man kan utforska materialet antingen genom menystrukturen och den bläddringsbara pdf-boken eller så kan man lyssna på uttalandena och genom “tagwords” ta sig vidare och vidare. Det ger en känsla av öppenhet och ska frigöra användaren från den gängse inlåsta struktur som annars är norm i de flesta utbildningar. Detta är medvetet så också för att ämnet i sig kräver den öppenheten. Alla har lika värde, allas röst måste få höras.

Tekniskt finns det också en del nyskapande. Allt är byggt utan Flash för att passa samtliga plattformar. Du kan köra utbildningen på exempelvis en iPad alldeles utmärkt. Vi har också exempelvis förutom Skypeintervjuerna byggt in LMS-funktionalitet direkt i utbildningen som i sig är producerad med bas i Open Sourse systemet Wordpress. Det gör att användare dels kan registrera sig för att behålla sin progress i materialet men också att man kan välja att använda materialet anonymt. Detta har sin grund i en annan sida av verkligheten. Det finns länder där användarna skulle hamna i fängelse eller råka ännu värre ut om de kunde spåras till att ha brukat materialet. Förutom detta gav det också kunden en mycket mer kostnadseffektiv produktion.

htrap_460x260
htrap_460x260
3

Resultatet

Sajten lanserades i slutet av augusti 2012 och presentationen av den görs kontinuerligt vid utbildningar, nätverksmöten, konferenser och studiebesök. Detta arbete fortsätter under 2013 och 2014 och spridningen ökar konstant. I början på 2013 hade sajten knappt 1000 unika användar-id vilka vart och ett kan vara antingen enstaka personer men troligen en grupp med personer exempelvis ett lokalkontor eller avdelning inom ett parti. Användarna kommer från totalt 74 olika länder.

I korthet

Tjänster

 • Development
 • Interface Design
 • Information architecture
 • SEO
 • Support
 • Communication strategy
 • Scriptwriting
 • Filmproduction
 • Teknik

 • PHP
 • HTML 5
 • Streaming video
 • Fler projekt

  2019-06-04