Film

Väcka tanken

Många säger att film är det medium som berör mest. Som har en ojämförbar förmåga att väcka känslor och påverka oss på olika sätt. Film kan också användas i många olika sammanhang. Många av våra kunder befinner sig mitt i en förändringsprocess eller så vill de lära ut något. Ibland vill de påverka tittaren till att agera, ibland till att tänka efter. Oavsett så vänder de sig till filmen för att nå fram och till oss för att hjälpa dem.

Verktygen

Tekniken är viktig i filmproduktion men inte avgörande. Idag är den tekniska utvecklingen extrem och nya innovationer och system avlöser varandra samtidigt som priserna sjunker. För oss är den ett verktyg. Ett mycket viktigt verktyg som vi måste behärska fullt ut men samtidigt ett hjälpmedel som anpassas efter behoven. Det som avgör om filmen blir bra är inte bildens upplösning eller om vi använder 3D-animation utan hur historien berättas. Det är här man kan beröra en annan människa. Och där är vi bra. Våra medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av filmproduktion i många olika sammanhang. Från reportage, dokumentärfilm till konferensbevakning. Reklam, nyheter, utbildning, intern-TV, webcasts, broadcast ja listan fortsätter. Vi arbetar ibland som en del i en större produktion men oftast med helhetsansvar.

Processen

Filmprojekt kommer ofta med helt olika förutsättningar. Ibland finns det manus redan från början, ibland behöver man spela in material på många olika ställen, ibland behövs en studio eller så kanske filmen ska sändas till en större publik utomlands. Oavsett var Du befinner dig med ditt projekt kan vi tillhandahålla professionell service i alla steg. I de flesta fall kan man säga att processen inbegriper följande moment:

  • Målformulering – här definieras projektets mål och syfte.
  • Research och manus – här görs den research som behövs och manus skrivs, storyboard görs i förekommande fall.
  • Produktionsplanering – baserat på godkänt manus planeras inspelningsarbetet.
  • Inspelning – filmning av miljöer, itervjuer eller framtagande av animationer , 3D etc.
  • Efterbearbetning – redigering av filmen i ett antal olika utkast.
  • Mastring – baserat på godkänt utkast görs ljudbearbetning och färgkorrigering, konvertering till rätt format.

Titta i vår portfolio för exempel på hur våra kunder valt att använda film.

Studioinspelningar kan ge många möjligheter. Exempelvis med chromakey där vi kan etablera en virtuell studiomiljö. Ett annat vanligt användningsområde är för diskussioner och samtal.
Vi har utvecklat en egen videospelare. En smart sådan. Med funktioner såsom synkning av PPT till video, textning, indelning i kapitel för snabb navigation men också sökfunktion på ordnivå. Skriv in det ord du söker efter så får du en lista med snabblänkar till alla ställen där detta nämns i filmen. Titta gärna mera på vår spelare på: h2player.se
Det finns många olika upplösningar för bild när man pratar om produktion idag. Vi använder i regel så kallad 4K som ger en mycket hög upplösning på 3840 × 2160 pixlar. Detta ger en stor frihet i efterbearbetning med mycket möjligheter till bildbehandling. Bilderna kan i många fall också användas som underlag för trycksaker.

Filmprojekt

2019-06-04