Nyhetsarkiv

Houdini gör utbildning för SL

2012-05-10
I dagarna har Houdini levererat en av de största utbildningssatsningarna i bolagets historia. För SL har vi skapat ett koncept för utbildning i Reskassan, en funktion i biljettsystemet SL Access. Med Reskassan kan resenärer fylla på pengar på sitt kontaktlösa SL Access-kort och använda de för att köpa enkelresor till rabatterat pris. Inför lanseringen ska ett stort antal medarbetare som arbetar i linjetrafik utbildas, totalt över 7 000 anställda.

Utbildningen syftar till att säkerställa kvaliteten i upplevelsen för resenärerna, genom att bussförare, spärrpersonal, konduktörer och kontrollanter är väl förtrogna med systemet redan innan det lanseras.

Utifrån en grundlig behovsanalys där målgruppernas förutsättningar och behov låg till grund för innehållsspecifikationen, har Houdini skapat sju kursmoduler för att tillhandahålla det mest relevanta materialet för de olika målgrupperna. Utbildningskonceptet kombinerar tryckta manualer och lathundar med eLearning byggd på film och simuleringar av systemet.

Materialet ska användas av utvalda handledare för att utbilda kursledare som i sin tur utbildar slutanvändarna. Utbildningsmaterialet ska i första hand användas i klassrumsmiljö, men flexibiliteten i upplägget ger också möjlighet att utföra insatser direkt i trafikmiljön där så behövs, till exempel direkt utbildning i spärrkioskerna. Det digitala materialet distribueras dels via Internet och via fristående USB-minnen, och används både i klassrumsundervisning och för online-utbildning, s.k. “blended learning”.

Genom ett SCORM-kompatibelt Learning Management System skapat av Houdini för detta tillfälle kan deltagarnas framsteg följas upp, och sättas i relation till de utbildningsmål för genomförande som formulerades innan lansering.

Fler nyheter