Nyhetsarkiv

Ramavtal med MSB

2015-06-12
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. MSB har valt att arbeta med Film som en kanal för sin kommunikation.

Filmerna ska bidra till att enskilda individer kan ta ett utökat ansvar och kan bygga upp en förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser som sker samhället. Målgrupper kan också vara organisationer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa till exempel kommuner, energibolag, landsting m.m. Filmerna kan även bidra med att bemöta samhällsviktiga aktörers behov av trygg och säker kommunikation.

Houdini har av 21 tävlande valts ut som den första av tre leverantörer av film. Det ska bli spännande att få lära mer om

Fler nyheter