Nyhetsarkiv

Ramavtal med Skolverket

2015-04-29
Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.

Houdini har i mycket hård konkurrens valts ut som en leverantör av dramatiserade filmer. Vi är mycket glada över detta och ser det också som ett stort erkännande av vårt fokus på kvalitativ filmproduktion.

Fler nyheter