Nyhetsarkiv

TYA och eLearning – en slagkraftig kombination

2015-06-25
Houdini har under lång tid arbetat med TYA, samarbetsorganet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Bland de uppdrag vi har fått förtroendet att genomföra finns ett antal interaktiva utbildningar samt ett SCORM-kompatibelt LMS för presentation av dessa och andra interaktiva utbildningar.

I början av sommaren åkte vi tillsammans med TYA till Göteborg för att prata om eLearning och hur TYA framgångsrikt använder detta verktyg för att nå ut till sina målgrupper. Presentationen skedde på en samling för EuroTra (European Transport Training Association), där delegater från olika delar Europa samlades. Från TYA deltog Bill Rehn (VD), Stefan Reimers (projektledare) och Elaine Brun (projektledare). Från Houdini deltog Magnus Seter (producent).

Magnus Seter inledde med att diskutera eLearning, och varför en organisation kan ha nytta av den typen av material. För TYA finns det stora fördelar med eLearning. De ska nå en målgrupp som bland annat inkluderar över 100 000 lastbilsförare över hela Sverige, åkeriägare och hamnarbetare. Räckvidden blir då väldigt viktig eftersom deltagarnas möjlighet att samlas kan vara starkt begränsad.

I samband med denna del demonstrerades TYA:s portal för distribution av läromaterial för YKB-utbildningar. Detta är en plattform som Houdini tagit fram, som innehåller PDF:er, Powerpoint-presentationer, filmer och nedladdningsbara interaktiva utbildningar för bruk offline.

Läs mer om TYAs YKB-portal!

Vidare är effektiviteten ett starkt argument för TYA. Med eLearning kan kortare kurser med riktad kunskap tas fram, vilket möjliggör utbildning även för de som har kort om tid att lägga på utbildning, men som behöver särskild kunskap för att utföra en arbetsuppgift.

Stefan Reimers presenterade TYA:s lastsäkringsapp och visade hur denna flyttar ut lärandet i målgruppens verklighet med interaktiva verktyg kopplade till information och fördjupningar. Direkt i användarens smarta telefon.

Läs mer om TYAs lastsäkringsapp!

Stefan visade också Hamn- och stuveriskolans repetionsutbildning för krankontroller. Den utbildningen används för att effektivt nå ut till kranförare som behöver friska upp sina kunskaper och använder film för att nå ut med budskapet och informationen.

Läs mer om Krankontroller!

Magnus Seter demonstrerade sedan TYA:s interaktiva utbildning om sparsam körning, producerad av Houdini. Denna använder ett brädspel som gränssnitt för innehållet, och skapar en rolig och engagerande lärsituation.

Läs mer om eSparsam körning!

En av TYA:s mest använda utbildning är eBakgavellyft, även den producerad av Houdini. För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd och kunskaperna ska vara dokumenterade. I denna webbaserade kurs för dator och surfplatta är det möjligt att både tillägna sig kunskaperna och att dokumentera förvärvade teoretiska kunskaper.

Läs mer om eBakgavellyft!

Elaine Brun avslutade TYA:s presentation med att berätta om projektet Movin' Movin', där TYA utforskat spel och lärande på mobiltelefoner.

Houdini är stolta över att vi fick vara med på presentationen för EuroTra. TYA har som uttalad strategi att arbeta med nya informationsteknik, vilket inkluderar webben, sociala media och eLearning. Med de förutsättningar detta ger får Houdini möjlighet att skapa interaktiv utbildning i världsklass.

Fler nyheter