Portfolio

SL Reskassa – utbildning inför lansering

2012-05-10
I maj 2012 införde Storstockholms Lokaltrafik, SL, en funktion i sitt biljettsystem för att fylla på pengar på sitt kontaktlösa SL Access-kort. Pengarna används för att köpa enkelresor till rabatterat pris, och ska i förlängningen ersätta dagens förköpsremsor. Inför lanseringen skulle samtliga medarbetare som arbetar i linjetrafik utbildas, vilket är över 7 000 anställda.

Utbildningen syftade till att säkerställa kvaliteten i upplevelsen för resenärerna, genom att bussförare, spärrpersonal, konduktörer och kontrollanter var väl förtrogna med systemet redan innan det lanserades.

Utifrån en grundlig behovsanalys där målgruppernas förutsättningar och behov låg till grund för innehållsspecifikationen, skräddarsydde Houdini sju kursmoduler för att tillhandahålla det mest relevanta materialet för de olika målgrupperna. Utbildningskonceptet kombinerade tryckta manualer och lathundar med eLearning byggd på film och simuleringar.

Materialet användes sedan av utvalda handledare för att utbilda kursledare som i sin tur utbildade slutanvändarna. Utbildningsmaterialet användes i första hand i klassrumsmiljö, men flexibiliteten i upplägget gav också möjlighet att utföra insatser direkt i trafikmiljön där så behövdes, till exempel direkt utbildning i spärrkioskerna. Det digitala materialet distribuerades dels via Internet och via fristående USB-minnen, och användes både i klassrumsundervisning och för online-utbildning, s.k. “blended learning”.

Genom ett SCORM-kompatibelt Learning Management System skapat av Houdini för detta tillfälle kunde deltagarnas framsteg följas upp, och sättas i relation till de utbildningsmål för genomförande som formulerades innan lansering.

Fler projekt

2019-06-04