Portfolio

Årsstämma för Beijer Alma

2013-03-21
Beijer Alma höll årsstämma i Uppsala Konsert & Kongress.

2012 kännetecknades av en försämrad konjunktur och politisk osäkerhet över i stort sett hela världen. I Europa fortsatte effekterna av skuldkrisen att påverka efterfrågeläget och i slutet av året var hela Euroområdet i recession. När VD Bertil Persson summerar 2012 pekar han på att bolaget klarat den senaste konjunkturnedgången bra. Resultat och marginaler har sjunkit, men ligger ändå på historiskt höga nivåer. Dessutom är kassaflödet fortsatt positivt. Många var nyfikna på hur ledningen skulle beskriva året som gått och Houdini var där för att dokumentera.

Stämman presenteras i vår smarta spelare som i sin fulla version inkluderar funktioner som kapitelindexering, undertexter, synkroniserade powerpoint, aktiedata, dela-funktionalitet, bokmärkeshantering och sökning i video ner på textnivå.

Titta på stämmopresentationen >>

Testa h2Players alla funktioner >>

Fler projekt

2019-06-04