Portfolio

Arbetsmiljö inom filmproduktion

2015-03-12
Webbutbildningen Arbetsmiljö inom filmproduktion.

Under en filmproduktion samlas en mängd olika yrkesgrupper för att göra en så bra film som möjligt. Det är en kreativ process som ofta ställer höga krav på medarbetarna. En filmproduktion sker oftast på en mängd olika plaster där förutsättningarna är helt olika. Därför är det viktigt att hela tiden ha arbetsmiljön i fokus. Och det är just det som den här utbildningen tar upp.

Prevent har, tillsammans med Teaterförbundet och Medieföretagen (Almega), genomfört ett projekt med syfte att höja medvetenheten om arbetsmiljörisker samt öka kunskapen om hur arbetsmiljön inom filmproduktion kan bli bättre för alla inblandade. Houdini fick i uppdrag att göra den här webbaserade utbildningen som en del i det projektet.

Utbildningen är indelad i två delar; en allmän del och en fördjupning. Den allmänna delen riktar sig till alla inom en filmproduktion medan den fördjupande delen främst riktar sig till arbetsgivare inom filmproduktion.

Houdini har i många år arbetat med filmproduktion så ämnet berör även oss. Därför var det extra roligt och lärorikt att tillsammans med kunden få genomföra den här utbildningen!

Ett stort tack till alla inblandade!

 

Fler projekt

2019-06-04