Portfolio

Att arbeta med höga tryck

2019-05-27
Högtryckssprutning är en företeelse som är förenad med många risker. Utrustningen kan vara mycket kraftfull och det går att skära genom såväl sten som stål med vatten.

Prevent gav Houdini uppdraget att ta fram en utbildning om hur man arbetar säkert med högtryckssprutning och vi valde att jobba med humor som bärande del i utbildningen. Erik Ekstrand engagerades som presentatör och som följeslagare. Han får lära sig hur allt går till och med glimten i ögat går han igenom snudd på allt som har med arbetsmiljön att göra. Alltifrån faktiskt sprutning till social arbetsmiljö.

Utbildningen byggdes i ADAPT.

https://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsutrustning/Hogtrycksspruta/

Fler projekt

2019-06-04