Portfolio

Barn & unga – om utsatta barn

2015-01-14
Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga ska genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet misstänker att ett barn far illa.

Houdini uppdrogs att fram sex filmer på cirka fem-tio minuter vardera som skulle ligga på Socialstyrelsens webbplats. Filmerna skulle på ett övergripande sätt visa upp delar av de två handböcker som samtidigt publicerades. En av filmerna, den första om anmälningsskyldiga, skulle engagera och motivera människor som är anmälningsskyldiga att förstå hur viktig deras roll är för många barn. Att de vågar se hur det är och vågar ta steget och anmäla. De andra fem filmerna vände sig till socialtjänsten. Alla filmer skulle locka till diskussion och eftertänksamhet samt skapa intresse av att läsa mer i handböckerna.

Filmerna spelades in och redigerades i HD och blandar voice over med mängder av intervjuer för att få en bred representation hos målgruppen. Både yrkesmässigt och geografiskt. Vi lade stor vikt vid att intervjuerna med ungdomarna skulle vara med för att få en större tyngd och känsla i filmerna. Buskapet är allvarligt och ungdomarnas medverkan ger en äkthet som inte kan uppnås med voice over eller intervju med någon annan. Utöver det iscensatte vi vissa bitar för att få illustrativa bilder till filmerna.

Fler projekt

2019-06-04