Portfolio

Beijer Alma

2011-06-05
Beijer Alma är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning och industrihandel. Verksamheten bedrivs i de tre dotterbolagen Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. Kommunikationen med intressenter som till exempel ägare och analytiker sker på flera sätt, bland annat via Beijer Almas webbplats.

Beijer Alma hade behov av ett nytt publiceringssystem för sin befintliga webbplats, eftersom den befintliga lösningen visat sig vara både svår att arbeta med och att utveckla när nya behov uppstod.

Houdinis lösning fokuserade på att vara enkel, ekonomisk och flexibel. Med ett CMS baserat på öppen källkod förenklades arbetet med att uppdatera webbplatsen och att bygga till ny funktionalitet. Idag kan Beijer Alma själva uppdatera innehåll och skapa nya sidor, och de tekniskap plattformen tillåter att man enkelt lägger till ny funktionalitet.

Fler projekt

2016-06-13