Portfolio

Biomekaniska fältexperiment

2015-01-27
Arbetsmarknadens parter, Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet, har gemensamt tagit initiativ till att deras gemensamma yrkes- och arbetsmiljönämnd TYA leder detta projekt, som ska studera sophämtarnas belastnings- och arbetssituation. Avsikten är att avfallsinsamling ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt, att det är alla berörda intressenters ansvar samt att individer i yrket kan arbeta till pension utan att drabbas av ohälsa.

Houdini fick i uppdrag att ta fram ett fördjupande reportage om mätningarna som görs i kontrollerad miljö. Syftet är att detta ska bidra till att få en riktigt bra dokumentation över projektet. Sen ska den också fylla samma funktion som de tidigare filmerna som också producerats av Houdini. Att kunna köras på introduktioner, på personalmöten, på webbplatsen etc.

Till TYA >>

 

Fler projekt

2019-06-04