Portfolio

Capital Markets Day 2011

2011-05-08
SKF håller varje år kapitalmarknadsdag för analytiker och bankrepresentanter. Deltagare kommer från hela världen för att ta del av ledningens presentationer samt få möjlighet att ställa frågor och göra besök på anläggningar och se ny teknik.

Detta år hölls dagen i Berlin. På en anläggning i utkanten av staden togs ett par hundra analytiker emot. Sammanlagt 12 presentationer, en fabriksvandring och fyra Q&A skulle hållas för fyra olika grupper som alla roterade enligt ett schema.

Houdini skulle dels dokumentera samtliga presentationer, göra en filmversion av fabriksvandringen samt en memorandumfilm av själva dagen. Inspelning under en dag och leverans ytterligare tre dagar senare.

Presentationerna gjordes klara för webbpublicering dagen efter. Fabriksvandringen och memorandumfilmen var klara ytterligare två dagar senare. Den sistnämnda innehöll delar av talarna samt intervjuer med nyckelpersoner på plats. Allt spelades in i full HD och materialet skickades också till Tyskland för vidare användning.

Fler projekt

2016-06-13