Portfolio

Håll Sverige Rent – Skräp på land blir skräp i hav

2018-04-24
Blastic är ett EU-projekt som har för avsikt att minska nedskräpning genom att uppmärksamma folk på hur mycket av skräpet – framför allt plast – som hamnar i våra sjöar och hav, och vilka de negativa effekterna av detta är. 80% av skräpet i havet kommer från land, och når dit genom vindar och vattendrag. Sverige, Finland, Estland och Lettland gjorde i detta syfte olika kommunikationsprojekt. Håll Sverige Rent – som är övergripande projektledare för hela projektet – kom fram till att film var ett bra sätt att nå målgruppen i Sverige. Vi använde oss av tydliga och enkla animationer i kombination med intervjuer med både experter och ”folk på stan” för att illustrera vikten av att hålla koll på vårt skräp.

Fler projekt

2019-06-04