Portfolio

Hot och våld

2015-09-06
Prevent ville ta fram ett utbildningskoncept för personal inom spårbunden trafik vars syfte skulle vara att minska risken för att hot och våld situationer uppstår.  Att öka medvetenheten om vilka handlingsalternativ som finns i en hotfull eller våldsam situation.

Houdini anlitades för att producera filmer som visar ett antal olika tänkbara situationer. Situationer som kan hanteras på olika vis. Vi lät varje förlopp spela ut på två olika sätt beroende på hur tågpersonalen agerade. Sammanlagt trettio personer var involverade i inspelningen som gjordes i en reguljär tågvagn som abonnerats under tre dagar och som kördes fram och åter i vanlig trafik. En utmaning i sig och slutresultatet blev sammanlagt tio filmer som kan ses på Prevents youtubekanal.

>> Prevents spellista 

 

Fler projekt

2019-06-04