Portfolio

e-Learning åt Huddinge kommun

2014-12-17
Processorientering är en av de tio vägledande principer som tillsammans utgör Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga förbättringar. Målet med utbildningen är att sprida kunskap om att kommunen har en processutvecklingsmodell som ska användas samt att tillgängliggöra en grundläggande utbildning för medarbetare som inte kan närvara på de fysiska tillfällena och att kunna visa den för nya medarbetare.

Vi på Houdini är givetvis stolta över att få vara med i det här projektet och ser fram emot framtida utmaningar tillsammans med Huddinge kommun.

Fler projekt

2016-06-13