Portfolio

Incidenthantering – nyckeln till en säker arbetsmiljö

2014-01-21
Tillsammans med Previa har Houdini tagit fram om utbildning om hur ICA hanterar risker, tillbud och arbetsskador som kan uppkomma i arbetet. Målet med utbildningen är att  alla som arbetar på Ica ska bli bättre på att rapportera in de risker och tillbud som kan leda till att någon skadar sig på arbetet. I förlängningen ska det leda till trygga och säkra arbetsförhållanden där risken att bli sjuk eller skadad minskar.

Houdini skapade en utbildning där fokus ligger på innehållet. ICA:s egen presentatör vägleder användaren genom materialet, och användaren får se situationer från verksamheten och träffa medarbetare som ger sin syn på ämnet.

Utbildningen är Scorm-kompatibel, och har implementeras i två olika LMS levererade av externa parter.

Fler projekt

2019-06-04