Portfolio

Informationssäkerhet

2019-04-28
Enligt föreskrifter som Energimyndigheten har att följa ska man informera och utbilda sin personal i informationssäkerhet. Informationssäkerhet i detta sammanhang är inte bara IT-säkerhet utan avser all hantering av information enligt den definition som finns i myndighetens policy. Man ville därför ta fram en eLearning med en grundutbildning och en repetitionsdel.

Vi löste uppgiften med en lekfull eLearning där vi låter en tecknad och animerad figur ta på sig rollen som personen som vill väl men som råkar i trubbel mest hela tiden. På det sättet kunde vi med humor illustrera en del av svårigheterna samtidigt som vi fick med de tyngre bitarna i text och genom olika typer av interaktioner. Utbildningen byggdes i ADAPT och driftsattes i Energimyndighetens opensourcebaserade LMS som vi också levererat. 

Fler projekt

2019-06-04