Portfolio

Instruktionsfilmer om statistikverktyg

2015-11-25
Previa erbjuder sina kunder webbtjänsten Sjuk- och Friskstatistik - ett verktyg för att ta fram statistik och rapporter om sjuk- och frisknärvaro. Previa såg ett behov av att utöka möjligheterna att utbilda i verktyget, och att inspelade skärmfilmer kunde fungera som ett bra komplement till personlig support.

Houdini fick i uppdrag av Previa att producera fem filmer som på ett pedagogiskt sätt går igenom de viktigaste funktionerna och rapporterna i verktyget. Lösningen blev skärmfilmer producerade i full HD, där användaren tack vare rörliga bilder ser precis vad som händer på skärmen. Den visuella informationen kompletteras av en berättarröst som beskriver hur man går till väga för att utföra olika moment.

Fler projekt

2019-06-04