Portfolio

LMS för Huddinge kommun

2015-11-16
Huddinge kommun erbjuder sina anställda ett flertal ekurser som hanteras i ett Learning Management System (LMS) från Houdini. LMSet använder styrkan i Open Source till att skapa en lösning som är både flexibel och kostnadseffektiv.

Kravet från Huddinge kommun var att det skall vara enkelt att använda både för kursdeltagare och administratörer samtidigt som det skall kunna byggas ut med fler moduler/plugins/funktioner allt eftersom behov och förutsättningarna ändras.

eutbildning.huddinge.se

Fler projekt

2016-06-13