Portfolio

Miljöbussen

2008-09-03
Som en del av ett politiskt initiativ avsatte Stockholms Stad en summa pengar för att användas till att förbättre miljön i Stockholm och kringliggande områden. En del av denna pott öronmärktes för ett webbaserat eLearning-projekt med syftet att visa ungdomar hur deras dagliga val påverkar miljön.

Houdinis största utmaning var att analysera de många valen som ungdomar gör dagligen, och översätta dessa till interaktiva övningar med mätbara effekter, så att dessa kunde förklaras för målgruppen med målet att förändra beteendet kring miljön.

Houdini satte in alla tillgängliga resurser för att skapa en utbildning som baserades på en ramberättelse som gick som en röd tråd genom innehållet. Resultatet kombinerade Flash med EPI-server för att skapa en animerad utbildning som uppmuntrade användaren att utforska innehållet. Det tecknade materialet kompletterades med minispel och videofilmer.

Fler projekt

2019-06-04