Portfolio

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

2014-05-05
Socialstyrelsen ville göra ett antal kortare intervjuer med de experter som varit med och tagit fram riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Målgruppen är personer som arbetar med frågorna inom vård och omsorg.

Intervjuerna gjordes i Västerås och Stockholm. Filmerna publicerades sedermera på Socialstyrelsens Vimeo-kanal.

Fler projekt

2019-06-04