Portfolio

Nationellt Centrum för Kvinnofrid – Ställa frågor om våld

2018-12-27
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) hade som uppdrag att ta fram utbildningsfilmer som ett led i arbetet mot våld i nära relationer. Filmerna skulle användas i utbildningar för personal inom olika områden inom vården och socialtjänsten om mäns våld mot kvinnor. Under 2018 producerade Houdini sex dramatiserade kortfilmer som visade hur man kan ställa frågan om våld inom t.ex. hemtjänsten eller daglig verksamhet.

Fler projekt

2019-06-04