Portfolio

Ny i industrin

2019-06-04
Målgruppen för materialet är alla nyanställda i industrin, och det är främst unga personer som kommer direkt från utbildningar. Prevent vill att materialet ska fungera som ett verktyg för arbetsgivarna för att medvetandegöra för de nyanställda vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur de kan förebyggas. 

Hur pratar man om säkerhet utan att allt känns farligt? Eller tråkigt? Det finns många utmaningar med själva ämnet men målgruppen öppnade upp för lite nya grepp som gav oss möjlighet att på ett kreativt och annorlunda vis utforma en säkerhetsutbildning.

Ellen Bergström blev vårt alter ego och den som i filmer får leda oss genom dagen på det nya arbetsstället. Hon konfronteras med de olika riskerna och lär sig mer och mer. Med charm och humor blandat med de vanliga ingredienserna text, bild och interaktioner byggdes utbildningen i ADAPT och fungerar på dator såväl som mobila enheter.

https://www.prevent.se/utbildningar-produkter/webbutbildningar/ny-i-industrin-21fa1f5f/

Fler projekt