Portfolio

Ny version av eISPS

2015-01-12
ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.

Houdini fick i uppdrag av TYA att uppdatera utbildningen i hamnsäkerhet, eISPS. Utbildningen riktar sig till de som arbetar i  Sveriges hamnar. Resultatet blev en e-Learning som i sin layout och design ger känslan av att vara en print-tidning. I produktionen lades stor vikt på de foton som ska illustrera innehållet. Bilderna och texterna bär den största informationen i utbildningen och vi använde oss av informationsgrafik för att bryta av mot bild/text-formatet och skapade mer grafiska sidor av och till. Houdini producerade också ett antal filmer till utbildningen.

Återigen har TYA och Houdini skapat en utbildning tillsammans. En utbildning som når en stor yrkesgrupp och som gör en stor skillnad!

 

Fler projekt

2019-06-04