Portfolio

Radioaktiva och nukleära ämnen

2019-05-12
Kunskapen om radioaktiva och nukleära ämnen är viktig för beredskapen i Sverige. MSB ville med projektet ge en bred och grundläggande förståelse och baskunskap om RN för de som jobbar med beredskap, samt att skapa förutsättning för den som vill lära sig mer om beredskap kring RN-olyckor.

Projektet var mycket omfattande och inbegrep allt ifrån att förklara enskilda strålslag och grundläggande radiofysik till att ge en komplett bild av var dessa ämnen finns i vår vardag samt hur man ska agera vid en olycka. 

Vi tog fram inte mindre än sju filmer för att klara av uppdraget. Vi gjorde tre stycken dramatiseringar där vi visar på ett händelseförlopp och sedan låter användarna reflektera över det som de sett. Vi tog fram filmer om beredskapen i Sverige samt var man kan stöta på dessa ämnen som finns överallt runtomkring oss. Också en film om grundläggande radiofysik där vi med animationer tittar på strålningen på partikelnivå. Allt distribuerades på USB-stickor samt via ett webinterface.

http://rn-film.msb.se/starta.html

Fler projekt

2019-06-04