Portfolio

Samordnad varudistribution

2014-11-05
Södertörnskommunerna har ett gemensamt projekt som omfattar samordnade varutransporter. Vinsten med samordningen är stor. Förutom miljövinsterna och en lugnare arbetsmiljö så ökar trafiksäkerheten med färre bilar runt våra skolor. Men sedan ökar också urvalet då mindre leverantörer utan fordonsflotta får lättare att konkurrera. På sikt kommer samordnad varudistribution också kunna minska kommunens totala kostnader.

Huddinge kommun ville visa med film hur det hela fungerar. Houdini anlitades för uppdraget och tog fram en kortare film som på ett tydligt sätt beskriver principerna bakom samordnad varudistribution men också låter deltagande parter uttala sig.

Filmen inklusive manusarbete gjordes på tre veckor och en versionering gjordes för Haninge kommun som också är del av det övergripande projektet.

Huddinges film >>

 

Fler projekt

2016-06-13