Portfolio

SEI

2009-12-04
SEI är ett oberoende forskningsinstitut, engagerat i miljö- och utvecklingsfrågor på lokal, nationell, regional och global politisk nivå. SEI inrättades formellt 1989 av den svenska regeringen.

Till sitt 20-årsjubileum ville SEI uppdatera sin webbplats för att effektivisera informationsarbetet och öka den kommunikativa effekten. Önskemålen var att webbplatsen skulle vara en modern plattform med möjligheter till utbyggnad och enkel administration av innehållet.

Med ny design och ett CMS baserat på öppen källkod skapade Houdini SEI:s nya webbplats, och den lanserades i samband med det högtidliga 20-årsjubileumet. Webbplatsen är enkel att uppdatera för SEI:s personal, och ökade deras möjligheter att enkelt sprida information.

www.sei-international.org

Fler projekt

2016-06-13