Portfolio

SKF Capital Markets Day 2014

2014-09-10
Syftet med SKFs kapitalmarknadsdag i London den 10 september var att ge investerare och analytiker en möjlighet till djupare förståelse av SKFs verksamhet. Alla medlemmar ur SKFs Executive Management var där samt ett antal chefer från affärsenheterna.

Houdini anlitades för att filma presentationerna samt göra kortare intervjuer och filmreportage.

Materialet gjordes tillgängligt på SKF.se sidan för investor relations. För detta användes Houdinis HTML5-baserade videospelare som synkroniserar videon med presentationerna (PPT). Spelaren fungerar på alla klienter/datorer/mobilt och låter användaren själv välja olika visningslägen.

SKF.se >>

Fler projekt

2019-06-04