Portfolio

SKF Distributors Program

2013-08-12

Under ett par veckor bjöd SKF in unga distributörer från Sydamerika för att ge dem möjligheten att träffa SKF-medarbetare samt få en god uppfattning om SKF. Besök gjordes på ett flertal ställen och resan gick från ITalien via Belgien till Sverige.


Houdini fick uppdraget att följa med på resan och dokumentera vad som hände. Slutprodukten blev fyra stycken filmer. En från respektive land, samt en sammanfattande. Det gjordes också inspelningar av föredrag under resan.


Genom att arbeta med reportageteknik av hög kvalité kunde produktionen genomföras med ett detaljerat körschema som grund. Bärbar redigeringsteknik gjorde att material loggades och började bearbetas redan under inspelningen.


 

Fler projekt

2019-06-04