Portfolio

Socialstyrelsen – Öppna jämförelser

2014-02-17
Under en period producerade Houdini tre inspirationsfilmer om öppna jämförelser som ger information om socialtjänstens och hemsjukvårdens resultat, kvalitet och kostnader. Syftet med filmerna är att synliggöra framgångsfaktorer i kommuners arbete med kvalitetsutveckling inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Personer från kommuner och regionförbund i Jönköpings län, Jämtlands län samt Örebro län, berättar i filmerna om sitt arbetssätt och nyttan av öppna jämförelser.

Fler projekt

2019-06-04