Portfolio

Sveriges Hamnar

2011-11-15
Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. De förhandlar om löner och andra anställningsvillkor samt arbetar med angelägna branschfrågor men har också som uppgift att förmedla information kring hamnnäringen. Till politiker, beslutsfattare och allmänhet.

Houdini fick uppdraget att ta fram en "folkbildande", snygg och representativ film som presenterar hamnnäringen och den roll hamnarna har i vårt samhälle. Filmen skulle kunna fungera mot såväl kommunstyrelser som allmänhet.

Resultatet blev en lekfull presentation av hamnarnas betydelse där Pelle Thörnberg fungerar som berättare och lotsar tittaren genom alla de områden som är beroende av hamnarna. Vi får också se hur familjen Anderssons hela vardag vänds på ända när hamnarna plötsligt “stängs ned”. Filmen spelades in med DSLR-teknik för att få ett speciellt utseende.

Fler projekt

2016-06-13