Portfolio

Transportkompetens

2011-11-12
Att se och värdera kunskaper och kompetens är ofta svårt. Med människor med många gånger mycket olika bakgrund och olika erfarenheter ställs stora krav på bedömningen.

Validering är en metod som beskriver en persons kompetens och samtidigt svarar för att processen svarar mot kraven på rättsäkerhet och kvalitet. Och i en valideringsprocess ges uteslutande dokument som har legitimitet inom en bransch eller i utbildningsväsendet på nationell nivå.

TYA gav Houdini uppdraget att bygga en webbaserad lösning vars syfte är att fungera som ett stöd för validering av kunskaper för t.ex. lastbilsförare. Webbplatsen ska vara ett verktyg för att säkerställa kompetens. Detta omfattar både information som riktas till användare och funktioner för att de ska kunna validera sina kunskaper.

Resultatet blev en OpenSource-baserad webbplats där Houdini tog fram såväl system som en självskattningsmodul samt filminnehåll. Sajten har sedan lansering använts mycket frekvent och vidareutveckling pågår löpande.

Fler projekt

2016-06-13