Portfolio

TYA eLMS

2012-03-20
TYA bedriver kurs- och projektverksamhet som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. De samverkar med skolor och myndigheter och utarbetar informationsmaterial och läromedel. Flera sådana läromedel är i formen eLearning.

TYA ville förnya sin plattform för att skapa ett eLMS som var enkelt att använda, SCORM-kompatibelt och enkelt att bygga ut, samtidigt som det skulle spara resurser tack vare förenklad administration och pengar tack vare att dyra licenskostnader eliminerades.

Med ny design och en plattform baserad på öppen källkod skapade Houdini det nya eLMS:et. Åtta befintliga eKurser implementerades i samband med lanseringen.

www.tya-elearning.se

Fler projekt

2016-06-13