Portfolio

TYA Krankontroller

2015-01-12

Att kranförare ska få utbildning i vilket ansvar man har innan, under och efter ett arbetspass. Detta för att undvika skador, tillbud och olyckor. Utbildningen syftar också till att öka kranförarnas arbetsmiljö.


Houdini fick i uppdrag av TYA att göra en utbildning för just kranförare. Utbildningen består till största del av filmat material där vi iscensatte de situationer en kranförare kan ställas inför. Kursen innehåller också interaktioner och frågor som deltagaren ska göra för att slutföra kursen.


Som vanligt trivs vi att arbeta tillsammans med TYA och resultaten talar sitt tydliga språk. Utbildning är kul att göra och kul att gå!


Fler projekt

2019-06-04