Portfolio

Webbkurs om våld mot kvinnor

2016-09-30
Behovet av utbildning om våld är stort i Sverige. I ett unikt samarbete har Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Satsningen görs för att höja kompetensen i landets samtliga kommuner.

Houdini har stått för den pedagogiska och tekniska produktionen. Resultatet är en webbutbildning som använder den senaste webbtekniken för maximal tillgänglighet och kompatibilitet.

De övergripande målen var att skapa en utbildning som:

  • Fungerar i alla de stora webbläsarna, på olika pc-datorer (Windows/Mac), på surfplatta och mobil.

  • NCK själva kan administrera och uppdatera innehållet i.

  • Är enkel att använda. Webbkursen ska också uppfylla e-delegationens tillgänglighetskrav, och följa riktlinjerna som WCAG har tagit fram kring tillgänglighet.


När det gäller den pedagogiska utmaningen ville vi skapa en utbildning som är lika bra för alla, men inte likadan för alla. Detta löste vi genom att ta fasta på styrkorna i digital media genom att utnyttja datorns kapacitet och funktioner.

Med interaktiviteten som grund skapades en "smart" introduktionskurs. En utbildning som inte bara lär ut utan också lär sig av och om deltagaren eller deltagarna, och som baserat på det vi får reda på av deltagaren själv antingen via direkta frågor eller genom svar på arbetsuppgifter, anpassar sig och därmed presenterar kursinnehållet olika för olika behov.

Introduktionskursen ska kunna användas både individuellt och i grupp.

Webbkursen lanserades 20 september och är fri för alla att gå igenom. Den innehåller baskunskap om våld i nära relationer och målsättningen är att höja kompetensen i första hand inom socialtjänsten. Materialet är också relevant för personal inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.

Klicka här för att gå kursen!

Fler projekt

2016-06-13