Portfolio

YKB för lastbilsförare

2012-03-14
Från och med 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som utför transporter med tung lastbil (behörighet C/CE). De nya kraven infördes samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar fem delkurser som tillsammans tar 35 timmar. TYA är godkänd av Transportstyrelsen att anordna fortbildningskurser med kursinnehåll anpassat till den nya lagen.

TYA ville skapa en gemensam grund för alla sina utbildare för att säkerställa kvaliteten i utbildningarna. Nivån och omfattningen på innehållet ska vara likadant för samtliga deltagare, och motsvara Transportstyrelsens krav.

Houdini skapade ett utbildningskoncept med de fem kurserna Sparsam körning, Godstransporter, Lagar och regler, Ergonomi och hälsa samt Säkerhet och kundfokus. För varje kurs togs det fram ett körschema och en kursbok som grund, och detta kompletterades med filmer, presentationsmaterial och olika typer av gruppövningar.

Fler projekt

2016-06-13