E-learning

Digitalt lärande och deltagande.

Se, läsa och göra

Vi skapar engagerande och effektiv e-learning genom att dra nytta av den digitala plattformen och kombinerar olika typer av media för att förhöja läreffekten. Deltagaren får se, läsa och göra våra webbutbildningar, som kan distribueras och nås över hela världen. De kan också användas som komplement till lärarledda utbildningar. Det betyder att du sparar tid och höjer kvaliteten på din utbildningssatsning.

Åtkomlig överallt

Tillgängligheten är i fokus och våra e-learnings fungerar på datorer, mobiler och surfplattor. Även de som annars är utestängda, till exempel deltagare med särskilda behov, ska kunna ta del av innehållet.

Du bestämmer över din webbutbildning

Du kanske har en tydlig idé om vad du vill göra och då bygger vi vidare på det. Eller så hjälper vi dig att ta fram ett koncept utifrån ditt behov och dina önskemål – vi har god kännedom om vad det finns för möjligheter och är bra på att analysera behovet.

Och ibland behövs det något lite extra för att nå målgruppen. Budskapet kanske ska levereras med humor som väcker intresse för ämnet, eller via personliga berättelser som skapar förståelse för komplexa eller svåra situationer.

Det finns många olika krav som ska uppfyllas; en tydlig struktur, snygg och stabil design, välskrivna texter, relevanta bilder och filmer som bidrar med en rörlig dimension och intressanta exempel, och mycket mer.

Vill du göra en e-learning?

Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa till.