Film

Upplevelser och berättelser.

Både visa och väcka känslor

Ja film kan både visa och väcka känslor. Bra film engagerar och kan vara det verktyg du behöver för att nå ut med ditt budskap. Vi jobbar tätt med dig – du är aldrig ensam i processen – och tillsammans tar vi fram den bästa möjliga filmen för att nå ditt mål.

Syftet styr formatet

En film kan visa verkligheten, den kan skildra situationer och miljöer som tittaren kan känna igen sig i. Med film kan vi illustrera med konkreta exempel, sammanfatta och förklara komplexa processer.

Vi arbetar med film i många format. Det betyder reportage, utbildningsfilm, informationsfilm, dramatiseringar, animation, vr- och 360-filmer, intervjuer, reportage, dokumentärer, företagsfilm, presentationsfilm, porträtt, webbsändningar, konferensinspelningar med mera. Vi väljer teknik, verktyg och format efter vad som passar det aktuella uppdraget bäst.

Det du behöver till din idé

Vi ansvarar och genomför hela filmproduktioner, men vi utför också uppdrag som är del av större, och tvärdisciplinära projekt. Varje filmprojekt har sina egna förutsättningar. Ibland finns det ett manus redan från början, och andra gånger finns bara en oputsad idé och god vilja. Målgruppen varierar också. Någon vill kanske producera en film för en liten begränsad krets, medan en annan har hela världen för ögonen. Oavsett kan vi hjälpa till, vi lyssnar på dig och är flexibla.

Fatima, från ett projektet om familjehem på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vårt team expanderar och krymper med det aktuella uppdraget. Om vi gör en intervju behövs oftast endast en reporter och en fotograf. Om vi gör en dramatisering av en kärnkraftsolycka så kommer vi med 20 personer med specifika roller och uppgifter.

I och med pandemin har vi också anpassat inspelningsrutiner för största möjliga säkerhet.

Vill du göra en film?

Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa till.