Film

Upplevelser och berättelser.

Både visa och väcka känslor

Film kan både visa och väcka känslor. Bra film engagerar och kan vara det verktyg du behöver för att nå ut med ditt budskap. Vi jobbar tätt med dig, analyserar behovsbilden, och tillsammans tar vi fram den bästa möjliga filmen för att nå ditt mål.

Syftet styr formatet

Beroende på vad syftet är gör vi det som behövs. Med film kan vi förklara komplexa processer, förändra beteenden, uppmuntra självreflektion och mycket mer.

Vi arbetar därför med film i många format. Det betyder reportage, utbildningsfilm, informationsfilm, dramatiseringar, animationer, vr- och 360-filmer, intervjuer, reportage, dokumentärer, företagsfilmer, presentationsfilmer, porträtt, webbsändningar, konferensinspelningar med mera. 

Vi väljer teknik, verktyg och format efter vad som passar det aktuella uppdraget bäst. AI-verktyg används också genom processen för att öka kvaliteten i slutleveransen. Exempelvis för ljudbearbetning eller för att förstärka den kreativa processen.

Det du behöver till din idé

Vi ansvarar och genomför hela filmproduktioner, men vi utför också uppdrag som är del av större, och tvärdisciplinära projekt. Varje filmprojekt har sina egna förutsättningar. Ibland finns det ett manus redan från början, och andra gånger finns bara en oputsad idé. Målgruppen varierar också. Någon vill kanske producera en film för en liten begränsad krets, medan en annan har hela världen för ögonen. Oavsett kan vi hjälpa till, vi lyssnar på dig och dina behov.

Fatima, från ett projektet om familjehem på uppdrag av Socialstyrelsen.

Vårt team expanderar och krymper med det aktuella uppdraget. Om vi gör en intervju behövs oftast endast en reporter och en fotograf. Om vi gör en dramatisering av en kärnkraftsolycka så kan vi arbeta med ett team på 20 personer med specifika roller och uppgifter. I och med pandemin har vi också anpassat inspelningsrutiner för största möjliga säkerhet.

Vill du göra en film?

Hör av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa till.