Tillbaka till alla uppdrag

Arbetsplatsdialogen

Kund
Prevent

År
2021-2022

Besök sidan
arbetsplatsdialogen.se
Uppdraget
Tillsammans med Prevent har Houdini tagit fram Arbetsplatsdialogen som bygger på ADA-metoden. ADA-metoden är ett evidensbaserat och strukturerat metodstöd som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa på arbetsplatsen. Då blir det lättare att göra anpassningar i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer och även samarbetet med skyddsombud på arbetsplatsen.

Utmaningen

Att omvandla ett forskningsbaserat metodstöd till en bred och användarvänlig webbutbildning var en utmanande och utvecklande process. Vi behövde vara flexibla och tänka nytt för att hitta de bästa lösningarna när det gäller både design och utbildningens pedagogiska struktur.

Vad vi gjorde

Arbetsplatsdialogen består av fem kapitel: fyra kapitel som beskriver de fyra stegen i processen och ett kapitel riktat till medarbetare. Utöver dessa finns ytterligare en sida som samlar alla verktyg och tips. Användaren får också information om hur hen kan introducera Arbetsplatsdialogen på sin arbetsplats.

I varje kapitel varvas text, film, bilder och exempel för att skapa variation och en bra grund för lärande. Handritade illustrationer och färger valda med omsorg förstärker budskapet och gör materialet inbjudande. Utbildningen är responsiv och fungerar på dator, surfplatta och mobil. Lösningen har flera tillgänglighetsfunktioner som uppfyller tillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 Level AA. Det tekniska systemet är baserat på open source och Prevent kan själva eller med hjälp av Houdini uppdatera textinnehållet om det behövs.

 

Om Prevent

Prevent förmedlar kunskap genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt organisationen gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.Föregående
 
Nästa

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.