Tillbaka till alla uppdrag

Energismarta företag

Kund
Energimyndigheten

År
2021

Besök sidan
energimyndigheten.se
Uppdraget
Det finns potential för energieffektivisering inom alla sektorer och branscher. Skillnaden mellan potential och åtgärder kallas för energieffektiviseringsgapet och beror på bristande kunskap och osäkerheter om energifrågor och dess kostnadsbild. Det ville Energimyndigheten förändra, bland annat med hjälp av e-learning.

Utmaningen

Inom energieffektivisering finns det vissa branschgemensamma aspekter. Samtidigt så har många verksamheter speciell utrustning eller processer som gör att en utbildningssatsning på ämnet måste detaljeras för att vara relevant. Flera av de branscher som skulle få en utbildning är också sådana med små marginaler och där tiden är ytterst värdefull vilket gör att utbildningarna behöver vara tillgängliga och effektiva.

Vad vi gjorde

Sammanlagt nio utbildningar gjordes, bland annat riktade till hotell- och restaurangbranschen och till gjuteriföretag.

Utbildningarna följer samma grundstruktur och idé med gemensamma pedagogiska grepp såsom gamification, filmreportage och återkommande interaktioner och quiz.

Stor vikt lades vid relevans och identifikation. Vi filmade ute i verkligheten, människor som representerar målgruppen medverkar och delar med sig av sina erfarenheter. Genom sådan kunskapsdelning växer innehållet och ger många konkreta exempel.

Kurserna byggdes i open source-verktyget Adapt och fungerar på alla plattformar.

Om Energimyndigheten

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem, och arbetar på uppdrag av regeringen. Myndigheten bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. Man ansvarar också för Sveriges officiella statistik på energiområdet, och hanterar elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter.

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.