Tillbaka till alla uppdrag

Film om den nationella samverkansgruppen för oljeskadeskydd, NSO

Kund
MSB

År
2023

Besök sidan
Youtube
Uppdraget
Tänk dig ett massivt oljeutsläpp. Ett utsläpp som hotar våra känsliga kustlinjer och sjöar. En miljökatastrof med potential att drabba flera kommuner, län, ja till och med flera länder samtidigt. Under de senaste åren har oljetransporterna från Ryssland genom Östersjön tiodubblats. På Västkusten har fartygstrafiken också ökat och transporter på våra inre vattenvägar likaså. Ett oljeutsläpp kan ske när som helst, och även små mängder olja kan få förödande konsekvenser för vår miljö.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ville öka medvetenheten och kunskapen om vårt oljeskadeskydd och vände sig till Houdini. Vårt uppdrag var att informera om det kritiska arbetet med det svenska oljeskadeskyddet samt lyfta fram den viktiga rollen hos den nationella samverkansgruppen för oljeskadeskydd, NSO.

Utmaningen

För att i filmen få med en god representation från de i gruppen ingående myndigheterna men också andra aktörer på regional och kommunal nivå var det avgörande att lyfta fram varje aktörs unika roll och ansvar i att förebygga och hantera oljeutsläpp. Att sedan göra själva ämnet tillgängligt och engagerande för en bred målgrupp krävde mycket kreativt tänkande. Logistiken för inspelningarna var en annan stor utmaning, med behov av att filma på flera platser över praktiskt taget hela landet. Dessutom behövde vi hitta autentiskt videomaterial från faktiska olyckor för att ge filmen den nödvändiga realism och tyngd som ämnet krävde.

Vad vi gjorde

Vi insåg tidigt att vi ville arbeta med det fotografiska, med ljudet och med rytmen i klippningen för att det skulle få ta en påtaglig roll i filmens utformning. Utnyttja styrkorna i det filmiska mediet till fullo. Genom att använda senaste teknik inom 4K-inspelning, drönare och steadycam kunde vi också fånga storslagna bilder från hela landet. Från de vindpinade klipporna på västkusten till Östersjöns kuster.  

För att säkerställa en rik och autentisk berättelse integrerade vi arkivmaterial från Europe by Satellite och bilder från MSB med vårt nytagna material. Material vi tog när vi besökte myndigheter, forskningsstationer, kustkommuner och pratade med experter med mångårig erfarenhet.

Den här filmen kom att belysa ett område som berör oss alla – skyddet av våra känsliga hav och insjöar mot förödande oljeutsläpp. Trots att Sverige hittills har förskonats från de allra största katastroferna, är risken ständigt närvarande. Vi är stolta över att få ha varit med och bidra. Genom en berättelse som visar hur vi tillsammans, genom noggrant förberedande arbete och effektiv samverkan, kan minimera risker och eventuella skador. Och bevara vår natur för framtida generationer. Denna film är en påminnelse om att vi måste samarbeta i kampen mot miljöförstöring.

Filmen vann priset ”Best in show” på International Oil Spill Conference (IOSC 2024) i New Orleans.

Om nationella samverkansgruppen för oljeskadeskydd

Nationella samverkansgruppen för oljeskadeskydd är en svensk organisation som har till uppgift att samordna och förbättra Sveriges förmåga att hantera och förebygga oljeskador. NSO arbetar med olika myndigheter, organisationer och företag för att säkerställa att det finns effektiva resurser och strategier på plats för att hantera oljespill och andra miljöincidenter som kan påverka hav, sjöar och kustlinjer. Deras arbete inkluderar allt från att utveckla beredskapsplaner till att genomföra övningar och utbildningar för att förbättra responsförmågan vid oljeskador. MSB är den myndighet som är sammanhållande av gruppen.

Föregående
 

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.