Kund
Uppsala kommun

År
2020

Besök sidan
utbildning.uppsala.se/mat-och-klimat
Uppdraget
Den globala uppvärmningen beror framförallt på människans utsläpp av växthusgaser. Förbränning av fossil olja, gas och kol bidrar till den globala uppvärmningen. Matproduktionen står för ungefär en fjärdedel av vår klimatpåverkan i Sverige. Uppsala kommun ville ta fram en kostnadsfri webbutbildning om hur man själv kan tänka inför sin egna klimatsmarta matlagning.

Utmaningen

Utbildningen skulle vara inspirerande och ge användaren en känsla av att det är både roligt och enkelt att göra klimatsmarta val. Val som snabbt kan ge effekt på vår gemensamma klimatpåverkan. Utbildningen ska vara relevant för tjänstepersoner i kommunen som kommer i kontakt med livsmedel på olika vis, exempelvis inom äldreomsorgen, utbildningsförvaltningen och barnomsorgen men också inom måltidsservices kök.

Syftet var att öka kunskapen om hur maten påverkar miljö och klimat samt om hur man konkret kan förändra matvanor. Ett mål var att minska utsläppen från mat som serveras och livsmedel som köps i Uppsala.

Det skulle finnas en balans mellan lättsamhet och fakta, och användarna skulle känna igen sig i de miljöer och människor som visas i utbildningen. En önskan var att utbildningen också skulle vara relativt kort och vara tillgänglig på mobil, platta eller dator. Den ska vara lätt att hitta, starta och gå igenom.

Vad vi gjorde

Vi slog fast att för att nå målet att skapa förändrade beteenden i kök och vid inköp av mat behöver vi jobba med förståelse och problematisering. Vi menar att vägen till riktig och långsiktig förändring i detta fall går genom förståelse för matens klimatpåverkan och förståelse för vilken roll en spelar i sammanhanget.

Vi anammade ett lite lekfullt, illustrerat och animerat manér till utbildningen.  I den här utbildningen bygger lärandet på att göra en kunskapsresa. Genom att lära sig mer öppnar du fler delar av utbildningen.

Det finns tre kapitel och dessa är fulla med text, film, illustrationer, fotografier, interaktioner och spel. Vi har också arbetat med gamification för att öka genomförandet och hålla engagemanget och intresset på topp. När du svarar rätt får du märken. Dessa samlar du uppe i sidhuvudet.

Film spelar en stor roll här. Vi har flera utbildningsfilmer som ligger inne i utbildningen på olika ställen.

Tillgänglighet och gamification var viktiga delar under projektets gång. En sådan funktion är ordlistan. Den markerar automatiskt alla ord som förekommer i ordlistan i utbildningen. Deltagaren kan klicka på ordet för att få fram definition och en djupare beskrivning.

Om Uppsala kommun

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor över 242 000 personer. Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av kommuninvånare.

Föregående
 

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.