Tillbaka till alla uppdrag

Med ett hbtq-perspektiv

Kund
Socialstyrelsen

År
2018

Besök sidan
utbildning.socialstyrelsen.se
Uppdraget
Socialstyrelsen ville höja kunskapen om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck inom socialtjänstens område. Ett delmål med projektet var att öka förtroendet för socialtjänstens insatser bland hbtq-personer.

Utmaningen

Utmaningen och målet med satsningen var att förändra attityder såväl som beteenden för de som hade gått utbildningen. Ämnet skulle göras relevant i den verklighet och dagliga verksamhet som de som går kursen befinner sig i.

Vad vi gjorde

Houdini tog fram ett kunskapsstöd i form av ett utbildningspaket om normer och maktstrukturer, om kunskap om hbtq-gruppen samt om hur kommunerna kan komma igång med sina hbtq-arbeten. 

Stödet tar avstamp från ett antal filmer (dramatiseringar, reportage och porträtt) som berättar om och synliggör situationer där bemötandet är en central del. Filmerna strävar bland annat efter att öka kunskapen om hbtq-gruppens utsatthet, och att ge inspirerande exempel på hur vissa kommuner lyckats genomföra normkritiska omorganisationer samt arbeta normmedvetet.

Filmerna ligger också till grund för diskussioner om hur ett gott bemötande går till, samt väcker nyfikenhet och intresse för att ta del av ett kompletterande textmaterial.

 
Scen ur en dramatisering i projektet.

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Uppdraget är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Man styr, stödjer och utvecklar hälso- och sjukvården och socialtjänsten genom samarbete, oberoende experter och kunskap. Socialstyrelsen följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov.

Föregående
 

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.