Tillbaka till alla uppdrag

Nato och civil beredskap – en introduktion

Kund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

År
2023-2024

Besök sidan
msb.se
Uppdraget
Nato är en militär försvarsallians men bedriver också ett omfattande civilt beredskapsarbete. Redan 1994 började Sverige att samarbeta med Nato inom ramen för Partnerskap för fred. Därefter har kontakterna gradvis fördjupats och sedan Sverige ansökte om medlemskap 2022 har kraven på det svenska totalförsvaret skärpts rejält. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gav Houdini uppdrag att ta fram en webbutbildning som skulle ge förutsättningar för alla människor inom totalförsvaret i Sverige att göra ett ännu bättre jobb.

Utmaningen

Förutom att utbildningen skulle nå en bred och varierad målgrupp med ett rykande aktuellt ämne så var innehållet i sig komplext. Natos organisation spänner över en mängd kommittéer, grupper och råd. Alla med olika men lika viktiga uppgifter. Svenska myndigheter samarbetar med dessa på en mängd olika vis och att på ett intressant, interaktivt och samtidigt tydligt sätt förklara detta inom ramen för en kort webbutbildning kräver precision och kreativitet. Processen med Sveriges ansökan fortgick under samma tid som produktionen gjordes vilket också ställde krav på vår anpassningsförmåga i produktionen.

Vad vi gjorde

Vi ville skapa en utbildning som inte bara var innehållsrik utan också varierad och rolig att gå igenom. Vi arbetade därför med film, interaktioner och en mycket genomtänkt struktur. Kunskapsfrågor av olika slag håller användaren på tårna och bidrar till att befästa kunskaperna. Vi lade stor möda på en snygg och tydlig design. I det arbetet tog vi stöd av såväl Natos som EU:s kommunikationsavdelningar vilket gjorde det möjligt för oss att ha med såväl historiska som aktuella bilder men också kunna klippa intressanta filmer. Hela utbildningen är gjord utifrån riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG. Redan efter bara några veckor hade utbildningen över tiotusen användare och vi är stolta och glada över att ha på vår kant fått vara med i ett historiskt skeende för Sverige.

MSB har valt att utbildningen ska ligga öppet på deras webbplats för att alla som vill ska kunna gå den.

Om MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Myndigheten värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Föregående
 

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.