Tillbaka till alla uppdrag

Rädd eller beredd

Kund
Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Statens försvarshistoriska museer

År
2022

Besök sidan
raa.se
Uppdraget
Utställningen består fyra tematiska samarbetsstationer och ska ge en immersiv upplevelse med fyra fönster, ljud och belysning. Till detta tog vi fram koncept och innehåll i fönstren. Filmerna, eller animationerna, är skapade i Unreal Engine 5. Denna vandringsutställning som gjordes i en container och vandrar mellan gymnasieskolor och utvalda museer runt om i landet från och med hösten 2022 till januari 2025.

Utmaningen

Uppdraget formulerades så här: ”I fönstren ska det ske en gradvis förändring av vädret, från strålande sommardag, till att avslutas med ett crescendo med kaos och storm och strömavbrott. Vi behöver då alltså hjälp att producera film- och ljudmaterialet till fönstren.”

Foto: MSB

Vad vi gjorde

Vi föreslog att bygga en realistisk 3d-värld som går att kontrollera och förändra innehåll i, såsom väder, tid på dygnet, årstider och så vidare. Vi byggde sedermera i en spelmotor (som i teorin gör det möjligt för deltagaren att vandra omkring i och interagera) och skapade sekvenser med fyra olika perspektiv/kameror till de olika fönstren/skärmarna i utställningen. De olika sekvenserna kan sedan stegas fram efter behov.

Om Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella kulturarvsmyndigheten. Uppdraget är att göra kulturarvet till en del av samhällsutvecklingen genom att ge förutsättningar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. Riksantikvarieämbetets verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Föregående
 

Vill du veta mer om det här uppdraget?

Hör av dig så berättar vi mer.