Webb

Houdini skapar interaktiva lösningar där användarens upplevelse är central, vare sig det handlar om att avsändaren vill utbilda, sälja, skapa relationer eller underhålla. Med interaktivitet som ett kraftfullt verktyg skapar vi en dialog mellan avsändare och mottagare, på webben eller mobilt.
Vi strävar efter ett kreativt fokus i våra projekt. Manus, form och teknik samverkar för att nå våra och våra kunders mål. Ingen av de olika delarna får ta överhanden, eftersom resultatet alltid är beroende av samspelet dem emellan. Vi vet att en interaktiv produktion inte bara måste vara pedagogisk och intuitivt utan också kommunikativ och engagerande. Därför hämtar vi inspiration från många olika uttrycksformer i alla produktioner vi genomför, som till exempel film, spel, traditionell reklam och eLearning.
Webben
Webben är central för Houdini. Vi fokuserar på koncept och utveckling av interaktivt innehåll där upplevelsen står i centrum. Vi vill skapa interaktiva kommunikationslösningar som inspirerar, engagerar och överraskar.
eLearning
Houdini har lång erfarenhet av interaktiv utbildning, eLearning. Vi skapar engagerande och effektiva kurser, som kan distribueras över Internet eller användas som komplement till lärarledda utbildningar. Houdini har vi flera tillfällen prisats för nydanande interaktiv utbildning på Swedish Learning Awards.
Open Source
Houdini arbetar idag i stor utsträckning med publiceringssystem baserade på öppen källkod, eller ”open source”. Detta ger oss och våra kunder tillgång till licens- och kostnadsfri verktyg som är baserade på allmänt etablerad teknik och öppen arkitektur. De är enkla att anpassa och kan kostnadseffektivt modifieras till att passa våra kunders olika behov. Denna typ av lösningar har en bred och kunnig utvecklarbas och det finns mängder med publika moduler och funktioner som kan inkluderas i en installation.
Sociala Media
Som företag kommunicerar man alltid på sina kontakters villkor. I mängden av bloggar, microbloggar, forum, sociala plattformar och kooperativa sajter finns extremt värdefull information och insikter som avslöjar hur kunder och målgrupper upplever ett varumärke och företaget bakom. Houdini hjälper till att skapa strategier för att lyssna, delta och engagera.
Appar
Idag är appar för smarta telefoner och surfplattor ett nytt och intressant sätt för våra kunder att nå ut till sina målgrupper. Vi skapar appar som verktyg för utbildning eller för att sprida information.
Wordpress är ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen. Det distribueras under en GNU General public-licens och kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Det är ett av de populäraste publicerings-systemen på marknaden och finns på tusentals bloggar och webbplatser.
Joomla! är ett fritt, open source innehållshanteringssystem skrivet med PHP för publicering av innehåll på webben med hjälp av databasen MySQL. Joomla är gratis och därför finns det också många tillägg, moduler och mallar (alltså tillägg som enbart hanterar utseendet, inte funktionen, på webbplatsen) som också de är gratis.

Webbprojekt

2019-06-04